Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

FW: ANAKOINΩΘΗΚΕ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Δ.Σ...

 

 

Feed: FIMOTRO
Posted on: Thursday, October 17, 2013 9:23 AM
Author: noreply@blogger.com (fimotro)
Subject: ANAKOINΩΘΗΚΕ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Δ.Σ...

 

 

Τη σύνθεση των επιτροπών του διοικητικού της συμβουλίου γνωστοποίησε η Τράπεζα Κύπρου, όπως αυτές ανακοινώθηκαν στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση ...
για το έτος 2012.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύνθεση των επιτροπών έχει ως εξής:
Επιτροπή Ελέγχου
Ιωάννης Ζωγραφάκης (Πρόεδρος),
Ξάνθος Βραχάς,
Αντρέας Γιασεμίδης,
Κωνσταντίνος Κατσαρός,
Anjelica Anshakova.
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
Vladimir Strzhalkovskiy (Πρόεδρος),
Ξάνθος Βράχας,
Μαρίνος Γιαλελής,
Ιωάννης Ζωγραφάκης,
Anjelica Anshakova,
Dmitry Chichikashvili


View article...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου