Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

FW: ''ΑΤΟΛΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ''...

 

 

Feed: FIMOTRO
Posted on: Sunday, August 11, 2013 3:27 PM
Author: noreply@blogger.com (fimotro)
Subject: ''ΑΤΟΛΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ''...

 

«Άτολμες και αναχρονιστικές παρά τις επιμέρους θετικές τους πλευρές» χαρακτηρίζει η Δημοκρατική Αριστερά τις προτάσεις του υπουργείου Παιδείας ...
για το Νέο Λύκειο.
Όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή του ο Τομέας Παιδείας της ΔΗΜΑΡ, η ισχνή αναβάθμιση του Απολυτηρίου του Λυκείου δεν είναι ικανή να μετριάσει τις ακραίες στρεβλώσεις που παρατηρούνται στην Λυκειακή Εκπαίδευση, όπου η εκπαίδευση των μαθητριών/ών εξαρτάται από τα φροντιστήρια.
«Τα μέτρα που προτείνονται είναι αδύναμα ως προς την αξιοπιστία τους προκειμένου να διασφαλίσουν την αυτοτέλεια του Λυκείου και να αποδυναμώσουν τις φυγόκεντρες τάσεις. Οι συμμαχίες με τους συντηρητικούς κύκλους της ελληνικής κοινωνίας λειτουργούν τελικά σαν τροχοπέδη για τον εκσυγχρονισμό του λυκείου», παρατηρεί η ΔΗΜΑΡ.
Σύμφωνα με την Αγ. Κωνσταντίνου, το Λύκειο χρειάζεται ριζικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να γίνει:

  • Σύγχρονο: να μειώσει τα αντικείμενα διδασκαλίας, να τα εκσυγχρονίσει και ν’ ανανεώνει διαρκώς τα προγράμματα σπουδών έτσι ώστε τα θέματα και τα αντικείμενα να παραπέμπουν στο σύγχρονο κόσμο. Το σύγχρονο λύκειο επικοινωνεί με τα σύγχρονα ρεύματα για τις γνώσεις και τις δεξιότητες, επικοινωνεί με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις και είναι ανοικτό στην κοινωνία. Στο πλαίσιο ενός σύγχρονου λυκείου είναι επίσης αναγκαία η κατάργηση του ενός ανά μάθημα εγχειριδίου και η θέσπιση διαδικασιών επιλογής σχολικών βιβλίων.
  • Αυτοτελές και αυτόνομο: να είναι αυτοτελής εκπαιδευτική βαθμίδα παροχής γενικής παιδείας με ανάθεση σε αυτήν επαρκούς δυνατότητας λήψης αποφάσεων, προγραμματισμού και σχεδιασμού. Να καθορίζει τη διδασκόμενη ύλη με βάση τη στοχοθεσία που η κοινωνία θέτει για τη βαθμίδα αυτή και όχι να λειτουργεί ως μηχανισμός διευθέτησης της εισαγωγής στην Γ/θμια Εκπαίδευση.
  • Αξιόπιστο: οι εξετάσεις για το Απολυτήριο διενεργούνται ενδοσχολικά αλλά από κεντρική βάση θεμάτων. Η αξιοπιστία προσδίδει κύρος στο βαθμό του απολυτηρίου που γίνεται πλέον Εθνικό Απολυτήριο. Το Εθνικό Απολυτήριο είναι το διαβατήριο για την εισαγωγή των παιδιών στην Γ/θμια Εκπαίδευση, άλλου τύπου εκπαίδευση ή την αγορά εργασίας. Στις πανεπιστημιακές σχολές και στα τμήματα όπου η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά εκτός του εθνικού απολυτηρίου θεσπίζονται επιπλέον κριτήρια σε συνεργασία με τα αρμόδια πανεπιστημιακά και τεχνολογικά τμήματα, πχ συντελεστές βαρύτητας σχετικών μαθημάτων, ή και επιπλέον διαδικασίες επιλογής που θεσπίζονται από τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά ή/και τεχνολογικά τμήματα.
  • Φιλικό προς τον μαθητή και τη μαθήτρια: Να δίνει τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και επιπέδου μαθήματος, να υπηρετεί την κοινωνική απαίτηση για παραγωγή ακαδημαϊκών πολιτών με σφαιρική πνευματική ανάπτυξη, να εστιάζεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την καλλιέργεια της φιλομάθειας και όχι στον εγκυκλοπαιδισμό και στην μηχανιστική μετάδοση πληροφοριών και γνώσεων.
  • Αξιολογούμενο: Να είναι δεκτικό και φιλικό προς την αξιολόγηση, τόσο την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας όσο και την εξωτερική αξιολόγηση καθώς και στη διαδικασία θέσπισης νέου συστήματος διοίκησης.


View article...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου