Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

FW: TA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΤΧΣ ΖΗΤΑ Ο ΟΔ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ...

 

 

Feed: FIMOTRO
Posted on: Friday, August 30, 2013 10:53 PM
Author: noreply@blogger.com (fimotro)
Subject: TA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΤΧΣ ΖΗΤΑ Ο ΟΔ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ...

 

Αναλυτικό κατάλογο των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ζητεί, με αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον υπουργό...
Οικονομικών, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
«Επειδή το ΤΧΣ έχει κληθεί να ενισχύσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, ο στόχος του καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολος εάν το ίδιο δεν μπορεί να εξορθολογίσει τις δαπάνες του», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
Ο κ. Στουρνάρας καλείται να διαβιβάσει στη Βουλή τα έξοδα διοίκησης του ΤΧΣ, τις αμοιβές των συμβούλων, των ελεγκτών και των δικηγόρων του Ταμείου καθώς και τις αμοιβές του συνόλου του προσωπικού.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος θυμίζει ότι «το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ιδρύθηκε με στόχο να διατηρεί τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος της χώρας μέσω της οικονομικής στήριξης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ωστόσο το ΤΧΣ κατέστησε σαφές ότι έχει απώλειες της τάξης των 5,4 δισ. ευρώ στην προσπάθεια του να ενισχύει το τραπεζικό σύστημα και να αποτρέψει ενδεχόμενο κατάρρευσή του».
Αναφέρεται ακόμη στην ετήσια οικονομική έκθεση του ΤΧΣ, σύμφωνα με την οποία, τα λειτουργικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων του διοικητικού κόστους, των αμοιβών των συμβούλων, των μισθών του προσωπικού κλπ) για το έτος 2012 ανήλθαν στο ιδιαίτερα υψηλό ποσό των 4,9 εκατομμυρίων ευρώ. Το εν λόγω ποσό περιλαμβάνει έξοδα προσωπικού ποσού 2 εκατομμυρίων ευρώ και ποσό 2,9 εκατομμυρίων ευρώ για γενικά διοικητικά και λειτουργικά έξοδα.
«Η κοινωνία αποζητά πλέον περισσότερο από ποτέ διαφάνεια», υπογραμμίζει και προσθέτει ότι «είναι χρέος των βουλευτών να ελέγχουν το που καταλήγουν τα χρήματα του ελληνικού λαού, ιδίως κατά την περίοδο της γενικευμένης ύφεσης».
Πηγή: ΑΜΠΕ


View article...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου